توپ های یوگای فوم PU

  • PU Foam Trigger Points Myofascial Release Fitness Massage Ball

    PU Foam Trigger Points Myofascial Release Fitness Massage Ball

    1. نام محصول: PU Foam Trigger Points Myofascial Release Fitness Massage Ball

    2. مواد: مواد فوم PU

    3. ویژگی ها: توپ ماساژ دارای نقاط تحریک کننده روی سطح است تا به شما در آزادسازی میوفاشیال و طراحی گرد به منظور ماساژ آسانتر طب سوزنی پا کمک کند.